Vejen til et rigere og friere Danmark

Frihed&Velstand vil styrke det nationale værdifællesskab ved at sætte ind på tre områder:

1. Større frihed, færre regler, lavere skat
Regler og love bliver stadigt flere, kontrollen med borgerne intensiveret og magten centraliseres. Vi arbejder for færre love og regler og en mindre og mere decentral offentlig sektor, hvor politikerne bestemmer mindre og danskerne mere selv.

2. Plads til dem, der vil og kan
Årtiers indvandring fra især muslimske lande giver os voldsomme problemer. Indvandrerne er blevet klientgjort af velfærdsstaten og har en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. De er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne og klarer sig dårligere i uddannelsessystemet. Vi arbejder for, at Danmark skal være åben for de mennesker, der vil bidrage positivt og deler vores værdier.

3. Mere frihandel
Det gamle EF-samarbejde byggede på frihandel og samarbejde, men EU har taget form af en stor central magt, der regulerer for meget. Den alt for indgribende regulering og lovgivning hæmmer innovation, nytænkning og den økonomiske vækst. Vi vil mere frihandel, mere globalisering og mindre Politisk Union.

Frihed&Velstand har bånd til partiet Nye Borgerlige, som vi støtter igennem vores aktiviteter og økonomisk.

Nyhedsbrev

Få vores invitationer og baggrundspapirer på mail.