Vejen til et rigere og friere Danmark

Frihed&Velstand vil styrke det danske værdifællesskab og fremme et produktivt samfund:

Frihed til at skabe velstand

Danskernes velstand skabes i det private erhvervsliv. Når erhvervslivet får frie rammer til at producere, handle, konkurrere og udvikle nye produkter og serviceydelser, bliver alle rigere.

Et vildnis af regler og love belaster i dag velstandskabelsen i samfundet hårdt. Det giver bureaukrati, svækker retssikkerheden, gør det sværere at tjene penge til sin virksomhed og skabe jobs og velstand.

Den offentlige sektor skal være billigere og bedre

Offentlige serviceydelser bliver hele tiden dyrere, men meget sjældent bedre. Det gælder for blandt andet sundhedsvæsenet, skolerne, universiteterne og ældreomsorgen.

Danmark har verdens næststørste offentlige sektor mål i forhold til andelen af BNP. Det har medført, at danskerne betaler en alt for høj skat, at den økonomiske vækst bliver lavere og at velstanden i samfundet vokser langsommere, end den kan med friere vilkår.

De nationale værdier er fælles gods

Danmark er vores fædreland. De værdier og den historie, vi deler, sætter os i stand til at producere i en åbne økonomi og handle med hele verden.

De fælles værdier om tillid mellem borgerne, demokrati, accepten af at med ret følger pligt har givet os et rigt samfund med stabilitet og tryghed. De værdier skal vi værne om

Medlemsskab

Du kan blive medlem af Frihed&Velstand. Det koster 8.500 kroner om året for personligt medlemsskab og 15.000 kroner om året for virksomheder.

Hvis du er interesseret, så skriv til info@frihedogvelstand.dk

NB: Vi har tidligere oplyst, at et kontingent for virksomheder ville være fradragsberettiget. Det er der skabt usikkerhed om, selvom det var den besked, vi fik fra Skat i forbindelse med foreningens stiftelse i 2016. Hvis du melder din virksomhed ind, bør du derfor rådføre dig med din egen revisor desangående.

Nyhedsbrev

Få vores invitationer og baggrundspapirer på mail.