Vejen til et rigere og friere Danmark

Det nationale værdifælleskab er grundlaget for velstanden i Danmark.

Den tillid, som vi har til hinanden, betyder, at vi inspirerer hinanden, hjælper hinanden, handler med hinanden og sammen har skabt et samfund, som er utrolig rigt med stor frihed og tryghed.

Det nationale værdifælleskab er under pres i disse år. Både udefra og indefra.

Mere frihandel
EU har udviklet sig i en forkert retning. Det gamle EF-samarbejde byggede på frihandel og samarbejde, men har taget form af en stor central magt, der regulerer for meget, overtager alt for meget fra nationalstaterne og udvander det nationale værdifællesskab.

Den alt for indgribende regulering og lovgivning hæmmer innovation, nytænkning og den økonomiske vækst. Vi vil mere frihandel, mere globalisering og meget mindre EU.

Færre uintegrerbare udlændinge
Indefra har årtiers indvandring fra især muslimske lande givet os voldsomme problemer. Indvandrerne tager ikke de danske værdier til sig, men udvikler i stigende grad parallelsamfund baseret på muslimske værdier.

Indvandrerne er blevet klientgjort af velfærdsstaten og har en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. De er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne og klarer sig dårligere i uddannelsessystemet.

Større frihed, færre regler, lavere skat
Det nationale værdifællesskab, der bygger på tillid, kan ikke fungere, når store befolkningsgrupper ikke deler de samme værdier.

Resultatet bliver, at reglerne og lovene bliver flere, kontrollen med borgerne intensiveret og magten centraliseres.

Det er ikke det Danmark, vi ønsker at give videre til vores børn og børnebørn.

Vores Danmark skal være et frit og trygt land med færre love og regler, lavere skat og større decentralisering båret af tillid mellem mennesker.

Det er det, vi arbejder for.

Nyhedsbrev

Få vores invitationer og baggrundspapirer på mail.